Sökmotoroptimeringens ABC

När man till att börja med kommer i kontakt med sökmotoroptimering och internetmarknadsföring finns det en hel del begrepp som kan vara viktiga att känna till. Här nedanför finns därför en lista över de mest vanliga termerna inom SEO.

Begrepp inom SEO

Adwords: Det här är Googles egna kampanjer för sponsrade länkar. Dessa kan du i regel se ovanför och till höger om de organiska sökresultaten på Google vid en sökning. Företag annonserar här och  betalar då per klick (annonserna rangordnas efter klickpris).

Alt text/tag: Eftersom Google är blind är det därför viktigt att man har alternativa bildtexter så kallade ”alt tags” på alla sina bilder.

Ankartext/länktext: Det är den text som är klickbar och som länkar till en annan sida/sajt.

Black hat SEO: Det här är SEO-metoder som bygger på fula knep som bara är till för att lura både besökare och sökmotorer. Dessa strider helt mot Googles riktlinjer och kan vid användning straffa sig i längden.

Duplicate content: En identisk text som publiceras på flera hemsidor och är något som kan straffas av Google.

Extern länk/utlänk: En länk från en hemsida till en annan hemsida på Internet.

Intern länk: Länkar från en sida till en annan sida på den egna hemsidan.

Google: Världens, just nu, helt dominerande sökmotor.

Google bot: Det här är Googles sökrobot som varje sekund, dygnet runt söker igenom allt innehåll på alla indexerade hemsidor i hela världen.

Indexerade sidor: Sidor på Internet som har genomsökts av Google och som nu finns i deras Index och är sökbart.

Landningssida: Den sida som besökaren hamnar på efter att ha klickat på en länk i ett sökresultat på Google.

Länkbete: En kampanj, ett inlägg, en artikel eller liknande som naturligt genererar många naturliga inlänkar till en hemsida.

Länkkatalog: Ett Katalogregister med länkar till olika hemsidor (ofta då sorterade efter kategori). Detta är en gammal kvarleva på Internet och ger i dagsläget ingen större hjälp i ditt SEO-arbete.

Länkkraft: Auktoriteten/kraften på de enskilda länkar som länkar till din hemsida.

Meta taggar: ”Title-taggen” (programmeras i hemsidekoden) syns längst upp i fliken på varje hemsida och har som funktion att helt kort beskriva innehållet på sidan. Det är också ofta den text som är klickbar vid en sökning på Google. Den beskrivande texten under den klickbara länken i Google kallas ”Description-tagg” och skall lite utförligare beskriva vad sidan handlar om.

No follow: En funktion som man kan lägga till i koden efter en länk som gör att Googlebot inte följer länken utan stannar på den egna hemsidan. Inlänkar med ”no follow” ger i regel ingen länkkraft (undantag finns dock enligt Google).

Nyckelord/keywords/sökord: Ord och fraser som dina besökare använder vid en sökning på Google och som man därför bör anpassa sin hemsida efter.

Off page optimering: Allting som rör en hemsidas SEO-optimering, utan att man ändrar någonting på själva hemsidan. T.ex. sådant som inlänkar, sociala medier (bloggar, facebook, Twitter m.m.) samt övrig Internetmarknadsföring som ligger utanför hemsidan.

On page optimering: SEO-anpassning direkt av hemsidan och dess innehåll. Detta är t.ex. en anpassning av text, interna länkar på hemsidan, rubriksättning, kodning, bilder, att jobba med relevanta sökord m.m.

Organiskt sökresultat: De sökresultat du får upp när du söker på Google som inte kan påverkas genom olika ”cost per click”-priser, Som till exempel Adwords. Dessa resultat kan man påverka en hel del genom en effektiv sökmotoroptimering.

PageRank (PR): Googles egna måttstock från 0 till 10 (där tio är högst) som mäter värdet på en enskild hemsida. Denna är idag en relativt ointressant betygsskala eftersom Google inte längre visar den.

PPC: En förkortning för ”Pay Per Click”. En annonsmetod där man betalar enbart för de klick man får till sin hemsida. Priset är satt per klick.

SEO: Förkortning på den engelska termen ”Search Engine Optimization” (Sökmotoroptimering).

SEM: En förkortning för ”Search Engine Marketing”, som är ett lite vidare begrepp än SEO och även inkluderar ett arbete med bland annat betalda annonser.

SERP: Står för ”Search Engine Result Page” och är med ett enklare ord de resultatsidor du får upp efter en sökning på Google.

Sociala medier: Är ett annat ord för olika sociala nätverk såsom bloggar, forum, videosajter m.m. Några mer kända exempel är till exempel Facebook, Twitter och YouTube.

Sökmotorer: Program som indexerar och sorterar upp allt innehåll på Internet så att det blir sökbart. Till exempel Google, Yahoo! och Bing.

Trust rank: Hemsidor som har varit online riktigt länge och som har många dagliga besökare, har en extra auktoritet enligt Google. Dessa har även många relevanta och riktigt tunga inlänkar.