SEO – Sökmotoroptimering

Varför du ska sökmotoroptimera ditt innehåll?

  • 95 % av svenskarna använder en Sökmotor i sin köpprocess
  • Över 35 miljoner sökningar görs dagligen i Sverige
  • 5,5 miljoner svenskar söker på Google varje vecka
  • Öka chanserna att din hemsida och ditt innehålls syns på relevanta sökningar och mot rätt målgrupp
  • En optimerad sajt med ett optimerat innehåll hamnar på högre position, ger mer synlighet, en ökad trovärdighet och mer trafik till hemsidan, fler läsare av innehållet eller fler kunder
  • En långsiktig investering i trafik, varumärke och försäljning
  • Uttrycker du dig rätt så hittar dina kunder informationen och innehållet. Det gäller allt ifrån text, bilder, video och grafik.

SEO processen

SEO processen

En SEO-process är primärt uppdelad i 4 olika steg som alla i sig självt innehåller flera andra steg för att ge bästa resultat.

1. En nulägesanalys och utformning av sökstrategi

När man utformar en sökstrategi så tar man reda på de kringliggande förutsättningarna man har att jobba med. Det innebär bland annat att man tittar på potentialen ur ett sökmotorperspektiv som hemsidan eller innehållet har för de tjänster/produkter som ska synas i sökresultatet.

Man tittar på sökvolymerna (gör en sökordsanalys), undersöker trender och konkurrensen för de sökord som faller inom ramen för hemsidans tjänst/produktutbud.

Tillsammans med er tittar man på hur köpcykeln ser ut för era kunder och era målgrupper för att säkerställa att man analyserar alla de faser där de inhämtar information.

Målet med analysen är främst att hitta de sökord som ni vill optimera hemsidan och innehållet för, samt vilka sökord som troligtvis kommer att vara de mest lönsamma.

2. On Page-Analys och Inventory Analys

Här tittar man främst på hur hemsidan är uppbyggd och strukturerad. Man ser över sidtitlar, rubriksättning och metabeskrivningar för att det verkligen ska ge så relevanta och klickvänliga sökträffar som möjligt. Man ser över hemsidans katalog och länkstruktur för att se till att den är så sökmotorvänlig som möjligt.

Man tittar på set aktuella innehållet som finns på er sida och i era kanaler idag och jämför dom med sökordsanalysen för att se om det finns så kallade ”Content Gaps” – innehåll som potentiella kunder förmodligen söker efter men som ni inte tillhandahåller i dagsläget.

Ska ni bygga en hemsida, eller bygga om er nuvarande finns det även företag som hjälper till med uppsättningen av rätt struktur.

Google

3. Skriva innehåll

Utöver dessa naturliga steg i sökmotoroptimeringsarbetet finns det även många företag som också kan skriva anpassade och rätt strukturerade produkttexter och informationstexter som är relevanta för de sökord som ni vill att er hemsida och ert innehåll ska synas på.

4. Spårning och uppföljning

Alla aktiviteter ska även följas upp och mätas.

Genom att i till exempel Google Analytics spåra all trafik som kommer till hemsidan kan man sätta upp mål för sajtens innehåll och man kan följa upp utfallet av de aktiviteter som genomförs.

Referenser SEO

När man anlitar en SEO-firma är det viktigt att se på referenser från tidigare och pågående arbeten. Man får dock beakta att varje företag har helt unika förutsättningar för att lyckas med sin ranking. Allt beror till stor del på hur mycket man är villig att ändra på sin nuvarande hemsida, hur stor konkurrensen är för de sökord man vill synas på och den tid som lagts ned på själva optimeringen.