Marknadsföringsplan

Vi har här tidigare konstaterat att marknadsföring inte går att se som en helt fristående del utan bör naturligtvis genomsyra alla företagets delar, men varför är det då viktigt?

Vårt varumärke, alltså hur kunderna ser på vårt företag, påverkas mest av vår marknadsföring. Vår marknadsföring kostar en hel del och påverkar därmed hela företagets ekonomi.

Vår marknadsföring får en del konsekvenser för företaget, är vi förberedda även på dessa? All marknadsföring har självklart ett syfte, men är vi medvetna om syftet och beredda på dess konsekvenser?

Effektiv marknadsföring är direkt mätbar. Så hur skall jag mäta min marknadsföring?

Marknadsföring är målinriktad. Men känner jag verkligen till min målgrupp?

Marknadsföringsplan

Det finns flera skäl, men som vi kan se nu är marknadsföring långt mer än att bara sätta in en annons i ett media. Därför behöver vi också en bra marknadsföringsplan som strukturerar vårt handlande.

Så hur sätter man då upp en bra marknadsföringsplan? Först måste man förstås göra lite förarbete. Vid ett tillfälle när du har gott om tid (nej, det innebär inte att det här behöver ta så speciellt lång tid, men du skall känna dig avkopplad och ha tid att fundera över ditt företagande), då sätter du dig ner och skriver upp följande.

  • Vad är det som du säljer och vad ger det kunden?
  • Pris, plats, unikhet?
  • Vilken är din huvudsakliga målgrupp?
  • Vilken strategi skall du använda?
  • Vad vill du egentligen åstadkomma?
  • Skriv sen ner din marknadsplan.

Jaha, blev du då något klokare av det här? Knappast, så då tar vi oss istället igenom en punkt i taget och ser vad de skall innehålla.

Marknadsföring är målinriktad

1. Vad är det du säljer och vad ger det kunden?

Under den här rubriken så beskriver du din produkt, eller om du har flera, då beskriver du alla dina produkter, blanda dem dock inte, utan arbeta med en produkt åt gången. Det har du stor nytta av senare om du skall göra en insats för en mer specifik produkt.

Beskriv också noggrant vilka fördelar din(a) produkt(er) har för kunden. Ett tips är att spana in it-konsulten om du vill lära dig lite mer om detta. Vad skiljer egentligen din produkt från konkurrenternas? Genom att lära känna sina konkurrenters produkter kan man jämföra med sitt eget erbjudande. Har du inga konkurrenter då är det ju verkligen bra. Beskriv då i stället hur din specifika produkt förhöjer tillvaron för kunden.

Du kan skriva berättande (lite enklare) eller med en del nyckelord. Om du skriver berättande så markerar du sedan dina nyckelord, det är dem du skall använda i din marknadsföring.

Hela punkt 1 handlar egentligen bara om kommunikation. Hur skall du kommunicera med din målgrupp. Kom ihåg att all kommunikation alltid skall vara positiv. Din produkt säljer inte för att dina konkurrenters produkt är sämre, den säljer för att din är så mycket bättre.

2. Pris, plats, unikhet

Beskriv det här väl eftersom det är ganska så kritiska punkter när det gäller en konkurrenskraftig positionering. Vad är det som du bygger din försäljning på? Är det att du håller ett lågt pris? Eller att dina produkter är tillgängliga snabbt och enkelt? Kanske att din produkt är unik eller har/ger unika egenskaper? Är det kanske något helt annat som kvalité eller rabatter? Men du kan knappast erbjuda allt i en och samma produkt.

Återigen, så jämför med vad dina eventuella konkurrenter säljer sin produkt på.

Marknadsför de sig som prispressare och har ett lågt pris är det kanske inte just priset du skall bygga din försäljning på.

3. Vilken är din huvudsakliga målgrupp?

Gör upp en profil över din idealkund. Beskriv där kunden efter kön, ålder, boende, inkomst, livsstil och så vidare. Ställ sen dig själv frågor som, är mina kunder konservativa eller mer innovativa? Är de ledare eller följare, är de utåtriktade eller introverta, är de traditionella eller moderna? Hur handlar de egentligen det som du har att erbjuda? Hur ofta handlar de, och hur mycket? Är dina kunder eller kanske din produkt säsongsbetonad? När du satt ihop en profil över din idealkund så kan du gå tillbaka till punkt 2. Hur passar egentligen din idealkund in på det sätt som du valt att bygga din nuvarande försäljning på? Kanske kommer du då fram till att en annan produktprofilering stämmer betydligt bättre in för din målgrupp.

Genom att lära känna vår idealkund lite närmare så lär vi oss också hur vi bättre skall marknadsföra vår produkt. Vilka medier vi bör satsa på och vilka platser i mediet som det är mest troligast att våra idealkunder kommer att besöka.

4. Vilken strategi skall du använda?

Din målgrupp ska efter din marknadsföring genomförts veta att din produkt finns och även ha fått ett bra intryck av både produkten och ditt företag. Så hur uppnår du det? Att kommunicera väl med sina kunder handlar om så mycket mera än att bara göra reklam för en viss produkt. Det måste till exempel finnas en samstämmighet mellan budskap och design.

Titta över hur du framställer ditt företag och din annonsering. Finns det någon samstämmighet mellan hur du valt att profilera företaget, din logotyp, färgval, typsnitt, produktsortiment och idealkundens profil?

5. Vad vill du egentligen åstadkomma?

Vad vill du egentligen uppnå med din kommunikation? Vad skall din marknadsföring främst leda till? Skall folk efter kampanjen bara känna till att ditt företag finns och vad det står för eller var det finns någonstans eller är det mer en fråga om att sälja in en speciell produkt?

Vilken budget har du satt av totalt för din marknadsföring och specifikt för den här speciella kampanjen. Är det troligt att du kan uppnå det mål du satt för kampanjen med den ekonomi som nu finns tillgänglig och vad är måttet på att du verkligen har lyckats? Är inte målet direkt mätbart hur vet du då att du inte bara har kastat bort tid och/eller pengarna i sjön?

6. Skriv sen ner din marknadsplan.

När du nu har fått en helhet, en röd tråd som löper hela vägen från punkt 1 till punkt 5 och tillbaka till punkt 1 igen, då har du också åstadkommit en riktigt hållbar marknadsföringsplan. Skriv ner den så att du kan följa den som den vore en karta. Krångla inte till den med en massa diagram och konstigheter (om det inte är så att du vill imponera på banken eller investerare). Den skall med andra ord vara mycket enkel att följa och kan troligtvis skrivas ner i ett mindre antal punkter. Sedan är det bara att följa den tills något eventuellt uppstår som gör att du på något sätt måste förändra den. Detta något kan då vara allt från att du för in nya produkter i ditt sortiment (men passar de in i din marknadsplan?) till att din målgrupp ändrar sitt beteende, att din marknadsföringsbudget förändras, att nya lagar träder i kraft eller att medier förändras.